Schadeformulier

//Schadeformulier
Schadeformulier2016-03-24T16:01:02+02:00

Europees schadeformulier voertuig aanrijdingen (231k)

Vul een aanrijdingsformulier in

Vul de voorkant van het formulier samen met de andere betrokkene(n) in. Doe dat zo zorgvuldig mogelijk en maak een duidelijke situatieschets. Maak zo mogelijk ook foto’s en noteer de naam- en adresgegevens van eventuele getuigen en van de politieagent. Zie erop toe dat de tegenpartij de voorkant van het formulier mede-ondertekend. Daarna krijgt ieder een van de exemplaren. Vul vervolgens de vragen op de achterkant in. Het is verstandig om altijd een formulier in de auto of bij uw autopapieren te hebben. Het formulier kunt bij Gio Klassieker Verzekering aanvragen.

De verzekeringsmaatschappijen bepalen onderling wie voor welk deel van de schade aansprakelijk is. Zeg en onderteken daarom niets waaruit zou kunnen blijken dat u schuld erkent of een schadevergoeding toezegt. Op grond van het bepaalde in de polisvoorwaarden mag u zich daarover niet uitlaten

Neem contact op met Gio Klassieker Verzekering

Uw rechtsbijstandverzekeraar verleent mogelijk juridisch hulp bij het verhalen van de schade.

Waarborgfonds Motorverkeer

Het komt voor dat een schuldige onverzekerd is of in een gestolen auto blijkt te rijden. Of na een ongeval doorrijdt en niet te achterhalen is. In dergelijke situaties kan er geen verzekeringsmaatschappij voor de schade aangesproken worden. Om ervoor te zorgen dat de benadeelden niet tussen wal en schip raken is het Waarborgfonds Motorverkeer opgericht. Het fonds zorgt er in bepaalde gevallen voor dat de benadeelden alsnog schadeloos gesteld worden. Het moet dan wel om schade gaan waarbij de aansprakelijkheid van het veroorzakende motorrijtuig vaststaat.

De benadeelde kan in vijf gevallen bij het Waarborgfonds terecht:

  • Als de dader onbekend is en de schade is veroorzaakt door een motorrijtuig.
  • Als het schadeveroorzakende motorrijtuig niet verzekerd is.
  • Als het schadeveroorzakende motorrijtuig gestolen is en de eigenaar de diefstal kan aantonen.
  • Als de verzekeringsmaatschappij door financiële moeilijkheden niet kan betalen.
  • Als de eigenaar wegens gemoedsbezwaren een vrijstelling van de verzekeringsplicht heeft.

Klik hier om naar de site van het Waarborgfonds te gaan.