Aangesloten taxateurs

/Aangesloten taxateurs
Aangesloten taxateurs2022-10-28T13:49:50+02:00

Sinds januari 2000 is de beëdiging en titelbescherming van de taxateurs vervallen. Voor u betekent dit dat de herkenbaarheid wat betreft vakbekwaamheid en deskundigheid van taxateurs niet langer bestaat. Daarom verwijst GIO u graag door naar één van de onderstaande links. GIO accepteert enkel taxatierapporten
van taxateurs die aangesloten zijn bij een van de hieronder genoemde organisaties.

Stichting VRT

Verenigd Register van Taxateurs is opgericht in 2004, specifiek voor taxateurs die zich bezighouden met taxaties voor verzekeringsdoeleinden. Taxateurs kunnen zich laten inschrijven in het door de Stichting bijgehouden Register, uiteraard eerst nadat een onafhankelijke commissie heeft getoetst of de
taxateur aan de toelatingscriteria voldoet. De Stichting VRT stelt zich ten doel door middel van het regelmatig organiseren van workshops en seminars, de vakbekwaamheid, deskundigheid en integriteit van taxateurs te bevorderen en in stand te houden.

Bekijk de lijst

Federatie TMV

De Federatie TMV is dé beroepsorganisatie voor gecertificeerde RegisterTaxateurs, RegisterMakelaars en RegisterVeilinghouders in roerende zaken. Zij bestaat sinds 1951 en heeft meer dan 300 leden. Al onze leden zijn gecertificeerd op hun vakgebied en als zodanig opgenomen in de registers van de Federatie die u online
kunt raadplegen. Certificering is in de plaats gekomen van beëdiging. Om lid te kunnen worden en te blijven van de Federatie is het noodzakelijk een examen op het betreffende vakgebied positief af te leggen, gecertificeerd te worden door Hobéon (onafhankelijke certificatie-instelling) en jaarlijks voldoende PE punten (Permanente Educatie) te behalen.

Bekijk de lijst

FEHAC

De Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs, kortweg FEHAC is in 1976 opgericht door een tiental clubs voor klassieke personenauto’s als belangenvereniging voor ‘Klassiek rijdend Nederland’. De steeds strenger wordende overheidsmaatregelen met betrekking tot het gemotoriseerd verkeer in het algemeen hebben soms juist voor de historische voertuighobby verstrekkende gevolgen. De statutaire doelstellingen van de FEHAC, die overigens bijna volledig op vrijwilligers basis functioneert, is dan ook “de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars en houders van voertuigen, die uit historisch standpunt in stand worden gehouden.

Bekijk de lijst