Meld een schade

/Meld een schade
Meld een schade2024-02-15T16:01:20+02:00

Hebt u schade? Volg dan de volgende stappen:

Schade aan uw klassieke motorrijtuig? De soort schade bepaalt de te doorlopen stappen.

Gaat het om een noodgeval? Bel met ons noodnummer: 030-2567777

Aanrijdingsschade of andere casco schade?

 1. Vul het Europees schadeformulier volledig in (vergeet ook de achterzijde niet!)
 2. Stuur ons de volgende informatie per post of per e-mail:
 • Het ingevulde en ondertekende schadeformulier
 • Foto’s van de schade (digitaal)
 • Wanneer aanwezig; een gespecificeerde schadebegroting

Diefstal van de auto of eigendommen uit de auto?

 1. Controleer of diefstal binnen de dekking van uw autoverzekering valt. Zijn uw losse eigendommen op een aparte polis verzekerd?
 2. Doe aangifte bij de politie en vraag om een kopie van het proces-verbaal.
 3. Stuur ons de volgende informatie per post of per e-mail:
 • Het ingevulde en ondertekende schadeformulier
 • Foto’s van de schade (digitaal)
 • Kopie van het aangiftebewijs en/of proces-verbaal van de politie
 • Lijst van gestolen eigendommen
 • Wanneer aanwezig; foto’s en/of aankoopnota’s
 • Wanneer aanwezig; een gespecificeerde schadebegroting

Onze contactgegevens

 • Nijverheidsweg 24, 1271 EA Huizen
 • 036-5487070
 • info@gio.eu

Schademelden digitale formulieren

Klik hier

Schademelden met het Europeesch schadeformulier

Klik hier