Aan welke eisen wij voldoen

//Aan welke eisen wij voldoen
Aan welke eisen wij voldoen2017-10-20T11:41:15+02:00

Wij hechten grote waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening.
De financiële dienstverlening van ons kantoor valt onder de
regelgeving van de Wet Financiële Toezicht (WFT).
Gio adviesgroep is in het bezit van vergunningen (Wft vergunningsnummer 12004384) op het gebied van

* Schadeverzekeringen
* Levensverzekeringen
* Pensioenen
* Hypotheken
* Consumptief krediet
* Bancaire diensten

De vergunning is afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten en is ingeschreven in het register dat door de toezichthouder wordt beheerd. Dit register is te raadplegen op http://www.afm.nl/.

Voor u betekent dit een zeer hoge mate van deskundigheid op financieel en verzekeringsgebied, een waarborg voor een verantwoord advies.

Onze medewerk(st)ers bekwamen zich in hun vak via permanente educatie. Ons kantoor voldoet dus aan alle wettelijke verplichtingen om voor verzekeringen, pensioenen, hypotheken, financieringen, bancaire diensten te adviseren en bemiddelen.

Gio adviesgroep heeft zich, met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, verzekerd voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van ons beroep. Uiteraard doen wij ons uiterste best om u van het juiste advies te voorzien. Onze adviezen worden altijd te goeder trouw gegeven. Wij aanvaarden daarom niet zonder meer aansprakelijkheid die voortvloeit uit de gegeven adviezen. Adviseren blijft mensenwerk. Het kan dus altijd iets anders lopen dan u verwacht.

Gio adviesgroep hanteert bij haar dienstverlening ALGEMENE VOORWAARDEN, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Indien ons kantoor aansprakelijk gesteld wordt voor schade die voortvloeit uit onze dienstverlening, dan zijn de financiële gevolgen mogelijk gedekt op onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering betekent met andere woorden een extra waarborg voor de continuïteit van ons kantoor en biedt u optimale garantie dat uw eventuele schade zo snel en volledig mogelijk vergoedt wordt.