Wet Financiële Toezicht

//Wet Financiële Toezicht
Wet Financiële Toezicht2017-10-20T11:41:15+02:00

Kwaliteit van de financiële dienstverlening.

De Wft legt vast aan welke kwaliteitskenmerken de financiële dienstverlening moet voldoen. Bijvoorbeeld wat betreft informatieverstrekking, zoals niet-misleidende reclame, en zorgvuldige advisering. Ten tweede legt de Wft vast aan welke kwaliteitskenmerken een financiële dienstverlener zelf moet voldoen. Een financiële dienstverlener moet o.a. deskundig en betrouwbaar zijn. De Wft geldt voor alle financiële dienstverleners: aanbieders, bemiddelaars en specifieke adviseurs, en voor alle financiële producten: betaal –en spaarrekeningen, elektronisch geld, hypotheken, consumptief krediet, effecten, beleggingsobjecten, verzekeringen en combinaties van de deze producten, zoals bijvoorbeeld een beleggingshypotheek.

De Wft is op 1 januari 2006 in werking getreden. De inwerkingtreding vindt gefaseerd plaats.

Hieronder ziet u de details van de Gio financieel dienstverlener. In het overzicht ziet u voor welke producten Gio een vergunning heeft.

Vergunningnummer 12010618
Statutaire naam Gio Klassieker Verzekering B.V.
Handelsnaam Gio Klassieker Verzekering B.V.
t.h./o General Insurance Office
Statutaire Plaats Almere
Rechtsvorm B.V.
KVK Nummer 39034835
Vestigingsadres Burg. de Bordesstraat 86
1404 GZ BUSSUM
Postadres Postbus 1064,
1400 BB  BUSSUM

Vergunningen

 

Product Activiteit

Consumptief krediet

Bemiddelen

Hypothecair kediet

Bemiddelen

Elekronisch geld

Bemiddelen

Spaarrekeningen

Bemiddelen

Levensverzekeringen en Pensioenen

Bemiddelen

Schadeverzekeringen

Bemiddelen

Betaalrekeningen

Bemiddelen

Wilt u zich uitgebreid informeren over de wet financiële toezicht (WFT) ga dan naar de site van het ministerie van financien of de autoriteit financiele markten ( AFM). www.afm.nl