Dienstverleningsdocument

//Dienstverleningsdocument
Dienstverleningsdocument2017-10-20T11:41:15+02:00

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zegt het volgende over het dienstverleningsdocument:

Vanaf 1 juli 2013 moeten financiële dienstverleners voorafgaand aan het verlenen van een financiële dienst een dienstverleningsdocument (DVD) aan de consument of cliënt verstrekken. Het DVD moet worden verstrekt bij producten die sinds 1 januari 2013 onder het provisieverbod vallen zoals;

  • betalingsbeschermers
  • complexe producten
  • hypothecaire kredieten
  • individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • overlijdensrisicoverzekeringen
  • uitvaartverzekeringen of
  • bij ministeriële regeling aan te wijzen andere financiële producten

De diensten en de prijs waarvoor de adviseur deze aanbiedt moeten worden opgenomen in het dienstverleningsdocument. Dit geldt voor zowel de adviseur die in dienst is bij een aanbieder als de adviseur van het intermediair. Voordat de adviseur een dienst verleent moet hij de klant het dienstverleningsdocument ter beschikking stellen. Dit document stelt klanten in staat de dienstverlening en prijzen van financieel dienstverleners met elkaar en met die van aanbieders te vergelijken“. Via deze link kunt u de leeswijzer bekijken, waarin wordt uitgelegd hoe u het dienstverleningsdocument moet lezen en hoe u het kunt gebruiken.

Gio Klassieker Verzekering heeft op basis van deze informatie de volgende dienstverleningsdocumenten opgesteld:

U kunt hieronder een filmpje over het dienstverleningsdocument bekijken:

Filmpje over dienstverleningsdocument