Dienstenwijzer

//Dienstenwijzer
Dienstenwijzer2017-10-20T11:41:15+02:00

Op de werkzaamheden van onze onderneming is de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) van toepassing. Wij vinden het belangrijk dat u een goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden. Om u goed te informeren hebben wij deze Gio Klassieker Verzekering-Dienstenwijzer opgesteld.

Wie zijn wij?
Gio Klassieker Verzekering B.V is een onderneming met gecertificeerde adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten voor onze particuliere relaties, werknemers, zelfstandig ondernemers, directeur grootaandeelhouders en MKB-bedrijven.

Waar en hoe kunt u ons vinden?
Gio Klassieker Verzekering B.V.

Bezoekadres: Postadres:
Burg. de Bordesstraat 86 Postbus 1064
1404 GZ Bussum 1400 BB Bussum

Tel: 036 – 5487070

Algemeen emailadres: info@gio.eu
Website: www.gio.eu

Bankgegevens: IBAN NL84RABO 0309174791
KvK: 32033666
AFM: 12004384

Bereikbaarheid.
Iedere werkdag kunt u ons van 08.30 tot 17.30 uur op ons kantooradres bezoeken. Buiten deze openingstijden is ons kantoor telefonisch bereikbaar òf u kunt het mobiele nummer van uw adviseur of contactpersoon gebruiken.

Aard van de dienstverlening.
Op basis van onze Wft-vergunning, mag ons kantoor adviseren en bemiddelen in, schade- en levensverzekeringen, hypothecair krediet, consumptief krediet, pensioenregelingen, spaar- en betaalrekeningen. Wij zijn gecertificeerd om advies en begeleiding te bieden op het gebied van Employee Benefits en Financiële Planning.

Tevens is ons bedrijf een erkend gevolmachtigd assurantiebedrijf en zijn wij gevolmachtigd kantoor voor diverse vooraanstaande verzekeringsmaatschappijen in Nederland uit wiens naam wij zelfstandig risico’s accepteren en schades onder eigen regie kunnen afwikkelen.

Adviesvrij
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u de financiële producten van bepaalde banken, verzekeraars of hypotheekverstrekkers te adviseren.

Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. De selectie leidt tot samenwerking met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn en we zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Hoe worden wij beloond?
Voor onze dienstverlening ontvangen wij veelal een kostenvergoeding van de verzekeringsmaatschappij of bank waarmee wij u in contact hebben gebracht. Deze vergoeding maakt in dat geval deel uit van de prijs van het financiële product. Het komt tegenwoordig vaker voor dat onze dienstverlening wordt afgenomen op basis van een urenvergoeding. Vooraf maken wij een inschatting van de inhoud van de dienstverlening en de kosten die daarbij horen. Dit leggen wij vast in ‘opdracht tot dienstverlening’. Worden er extra diensten geleverd die ook meer kosten met zich meebrengen, dan informeren wij u vooraf.

Klachten
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot het klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Wij staan geregistreerd onder nummer 300.006985.

Aansprakelijkheid
Voor het aansprakelijkheidsrisico van mogelijke beroepsfouten hebben wij ons verzekerd door middel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering biedt binnen de grenzen van de polis dekking voor dergelijke aanspraken. Dit biedt u als onze klant extra zekerheid.

Nog vragen?
Deze dienstenwijzer is slechts een summiere samenvatting  van onze dienstverlening. Hebt u nog vragen of wenst u een nadere toelichting? Aarzel niet met ons contact op te nemen.
Wij zijn u graag van dienst.

Bussum, maart 2016.