Beloningsbeleid

//Beloningsbeleid
Beloningsbeleid2017-10-20T11:41:15+02:00

Het doel van ons beloningbeleid

Medewerkers:

Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent o.a. dat we waar mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en niet nakomen van onze zorgplicht.

Klantbelang:

Daarnaast willen we met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van onze klanten en onderneming op de langere termijn. Ook zal een gezonde, stimulerende werking uitgaan van het gehanteerde beloningsbeleid. Onze zorgvuldigheid bij advisering van producten zoals schade- , levensverzekeringen, pensioenen, vermogensopbouw en hypotheken dient duidelijkheid te geven bij beloning van een product en duidelijkheid over het vervolgtraject m.b.t. begeleiding.

Personeelsbeleid:

Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid. In het personeelsbeleid zijn de profielen vastgelegd van eisen en competenties welke wij aan onze medewerkers / adviseurs stellen.