Taxatie van uw Oldtimer

//Taxatie van uw Oldtimer
Taxatie van uw Oldtimer2016-05-03T12:58:31+02:00

Taxatiewaarde van uw klassieker

Voor een brand/ diefstal, mini casco en volledig casco dient de verzekeringsmaatschappij de waarde van de klassieker te weten.

Procedure waardevaststelling klassieke voertuigen

Alvorens de waarde van uw klassieker kan worden opgenomen op uw polis dient er een waardebepaling plaats te vinden door een
erkende taxateur klassieke automobielen. Na ontvangst van een digitale, fax of post waardeverklaring kan de vastgestelde waarde veelal nog dezelfde dag op de polis worden opgenomen.

Gio Klassieker Verzekering publiceert doorlopend een overzicht van de toegestane taxateurs eventueel met Fehac certificering op haar website www.gio.eu. Deze taxateurs zijn op de hoogte van de door Gio Klassieker Verzekering gehanteerde normen en inzending van de waardebepalingen. Andere taxateurs zijn uitsluitend toegestaan na overleg en schriftelijke toestemming.
De taxateur zal u in het bezit stellen van twee originele door hem ondertekende taxatierapporten. U dient 1 origineel exemplaar goed te bewaren en bij een eventuele schade zelf aan de expert te overleggen. U kunt altijd een kopie van de taxatie zenden naar Gio per Mail, fax of post. Bij een schade kan Gio Klassieker Verzekering desgewenst op ieder moment een origineel exemplaar opvragen voor nadere beoordeling of in het geval van schade begeleiding te geven..

De eerste taxatie dient te geschieden op het moment dat de cascoverzekering wordt aangegaan. Een reeds bestaand rapport mag dan niet ouder zijn als 3 maanden en dient op naam van verzekeringsnemer te staan.

Geldigheidsduur van een taxatierapport:

  • 36 maanden voor de tariefsoorten 3.000, 5.000 en 7.500 kilometer per jaar.
  • 24 maanden voor de tariefsoorten 10.000 en 20.000 kilometer per jaar.

Het nut van een taxatie

De grote vrees van iedere bezitter van een mooie klassieker is dat hij, bij gebruik van zijn auto, schade oploopt. Door voorzichtig en met verstand te rijden kan veel ongemak voorkomen worden, maar toch, soms kan men er echt niets aan doen en zit men met een wellicht enorme schade opgescheept. Een verzekering met een goede omschrijving van de waarde kan dan echter uitkomst bieden. Pas echter op voor de bekende kat in de zak.

Geen cascoverzekering?

Heeft men geen cascoverzekering, dan is men voor het verhaal van de schade aan eigen auto afhankelijk van de verzekering van de tegenpartij. Weliswaar moet hij u schadeloos stellen, maar ja, een dertig jaar oude auto, die heeft nu eenmaal voor derden een andere waarde dan die u er aan wilt geven. U hoeft het er niet mee eens te zijn, maar het is aan u dat te bewijzen. Het Burgerlijk Wetboek is er in art 7: 960 BW duidelijk over:
De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. Deze zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van de zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen in overeenstemming met het advies van deskundige.

Het beste bent u af bij schade met een waardebepaling volgens artikel 7: 960 BW.
Want wanneer uw voertuig vooraf is gewaardeerd door deskundigen, bij partijen daartoe erkent, kan de verzekeraar niet daartegen opkomen, tenzij in geval van bedrog; alles behoudens de bijzondere uitzonderingen bij de wet gemaakt. Met andere woorden, indien de waarde van uw voertuig door een door de verzekeraar geaccepteerde deskundige is vastgesteld, is hij gehouden aan deze taxatie. Hij moet u te allen tijde het overeengekomen schadebedrag zonder discussie uitbetalen, tenzij hij bedrog uwerzijds kan aantonen. Een dergelijke deskundige hoeft dus niet per se beëdigd te zijn. U dient dus vooraf met de verzekeraar afspreken dat uw taxateur als deskundige is “benoemd”, anders loopt u het risico dat wordt uw taxateur niet als deskundige wordt erkend.

Wat indien er alleen sprake is van WA-Verzekering?

Blijft ten slotte de vraag wat u moet doen indien u alleen een WA-verzekering hebt. In een dergelijk geval heeft een waardebepaling toch wel zin. U hebt dan ten minste een rapport in handen en dat zorgt er voor dat u toch wel sterker staat tegenover de tegenpartij. Een absolute must is dan wel dat u ook over een rechtsbijstandsverzekering beschikt, want op eigen kosten uw gelijk halen is meestal zo duur, dat u het vaak beter maar kunt laten. Aan een rapport van een niet deskundig persoon heeft u in een dergelijk geval weinig; u moet dan eerst maar zien te bewijzen dat die persoon deskundig is en dat is verre van eenvoudig.